Monday, April 16, 2012

Saraswati Stotra

Yaa Kundendu Tushaar Haar Dhavalaaa Yaa Shubhra Vastraa-Vrutaa |
Yaa Veenaa Vardand Mandit Karaa Yaa Shwet Padmaasanaa ||
Yaa Brahmaachyut Shankar Prabhruti-Bhirdevaih Sadaa Vanditaa |
Saa Maa Paatu Saraswati Bhagawati Nihi-Sheshajaadyapahaa || 1 ||

Ashaasu Raashi Bhav Dang Valli
Bhasaiv Daaseekrut Dugdh Sindhum |
Mand Smitai Nirnindit Sharadendu
Vande-Arvindaasan Sundari Twaam || 2 ||

Shaaradaa Sharadaambhoj Vadanaambuje |
Sarvadaa Sarvadaa Smaakam Sannidhim Sannidhim Kriyaat || 3 ||

Saraswatim Cha Taam Noumi Vaagdhishthaatru Devataam |
Devatvam Pratipadhyante Yadanugrahato Janaha || 4 ||

Paatu No Nikash-graavaa Matihemnaha Saraswati |
Praadnyetar Parichchedam Vachasev Karoti Yaa || 5 ||

Shuklaam Brahm Vichaar Saar Paramaadyaam Vyaapinim
Veenaa Pustak Dhaarinim Bhayadaam Jaadyandhakaaraa-pahaam |
Haste Sphatik Maalikaam Cha Dadhatim Padmaasane Sansthitaam |
Vande Taam Parameshwarim Bhagawatim Buddhipradaam Shaaradaam || 6 ||

Veenaadhare Vipul Mangal Daansheele |
Bhaktaarti Naashini Viranchi Hareesh Vandhye |
Keerti Pradekhil Manorathade Mahaarhe |
Vidyaa Pradaayini Saraswati Noumi Nityam || 7 ||

Shwetaabj Poorn Vimalaasan Sansthite He
Shwetaambaraavrut Manohar Manjugaatre |
Udyanmano-gyasit Pankaj Manjulaasye |
Vidyaa Pradaayini Saraswati Noumi Nityam || 8 ||

Maatastwadeeya-pad Pankaj Bhaktiyuktaaha
Ye Twaam Bhajanti Nikhilaan Paraanvihaay |
Te Nirjartwamahi Yaanti Kalevaren |
Bhoovahi Vaayu Gaganaambu-vinirmiten || 9 ||

Mohaandhakaar Bharite Hridaye Madiye
Matah Sadaiv Kuru Vaasmudaar Bhaave
Swiyaakhilaa Vay Nirmal Suprabhaabhihi
Sheeghr Vinaashay Manogatam Andhakaaram || 10 ||

Brahmaa Jagat Srujati Paalayantindireshah
Shambhurvinaadhayati Devi Tav Prakat-prabhaave
N Syuhu Kathchchidapi Te Nijakaaryadakshahaa || 11 ||

Lakshmi Mredhaa Dharaa Pushtihi Gouri Tushthihi Prabhaa Dhrutihi |
Etaabhihi Paahi Tanubhirashtaabhirmaam Saraswati || 12 ||

Saraswatyei Namo Nityam Bhadrakaalyei Namo Namah |
Ved Vedaant Vedaagya Vidyaa Sthaanebhy Eva Ch || 13 ||

Saraswati Mahaabhaage Vidye Kamal-lochane |
Vidyaaroope Vishaalaakshi Vidyaam Dehi Namostu Te || 14 ||

Yadaksharam Padam Bhrashtam Maatraaheenam Ch Yadbhavet
Tatsarvam Kshyamyataam Devi Praseed Parameshwari || 15 ||

Monday, December 19, 2011

Hanuman - Maruti Stotra

Bheema-Roopi Maha-Rudra Vajra Hanuman Maruti
Vanari Anjani-Suta Ramadoota PraBhanjana || 1 ||

Mahabali Praan-Daata Sakalaa Uthaavi Bale
Saukhya-Kaari Duhkka-Kaari Doot-Vaishanav Gaayaka || 2 ||

Deena-Natha Hari-Rupa Sundara Jagadantara
Paataal Devata-Hanta Bhavya-Sindoor Lepana || 3 ||

Lok-Natha Jagannaatha Pran-Naatha Puraatana
Puny-Vanta Puny-Sheela Paavana Paritoshaka || 4 ||

Dhwajaange Uchali Baaho Aaweshe Lotalaa Pudhe
Kalagni Kala-Rudraagni Dekhataa Kaapati Bhaye || 5 ||

Bhramand Mayeli Neno Aawale Danta-Pangati
Netraagni Chalilya Jwaala Bhrukuti Taathilya Bale || 6 ||

Puccha Te Mooradile Maatha Kireeti Kundale Baree
Suvarna-Katiaansoti, Ghantaa Kimkim-Naagara || 7 ||

Thakaare Parvataa Aisa, Netaka Sad-Patalu
Chapalanga Pahataa Mothe, Mahaa-Vidyullat-Pari || 8 ||

Kotee-Chya Kotee Uddanne Jhepaave Uttarekade
Mandradri Saarikha Dronu Krodhe Utpaatila Bale || 9 ||

Annila Magooti Nela, Aala Gela Mano-Gatee
Manaasi Taakile Maage Gatisee Tulana Nase || 10 ||

Anu-Paasoni Brahmanda Ewadhaa Hota Jaatase
Tayasi Tulana Kothe, Meru-Mandaar Dhakute || 11 ||

Brahmandaa-Bhovate Vedhe Vajra-Pucche Karu-Shaake
Tayasi Tulana Kaichi, Brahmandi Paahata Nase || 12 ||

Aarakta Dekhile Dola, Graceellile Surya Mandala
Waadhata Waadhata Waadhe Bhedile Shoonya-Mandala  || 13 ||

Dhan-Dhaanya Pashu-Vruddhi Putra-Pautra Samagrahi |
Pavati Roop-Vidyadhi Stotra Paathe Karuniya || 14 ||

Bhoot-Preta Samandhaadhi,  Roga Vyadhi Samastahee
Naasati Tutati Chintaa, Anande Bheema Darshane || 15 ||

He Dhara Pandhara-Shloki, Labhali Shobhali Bhari
Drudh-Deho Nisandeho, Sankhya Chandrakalaa Gune || 16 ||

Ramdasi Agraganyoo Kapi-Kualasi Mandanu
Rama-Roopi Antaraatma Darshane Dhosha Naasati || 17 ||

Iti Shri Raamdaskrut Sankatnirasanam Maaruti Stotram Sampurnam ||