Tuesday, September 5, 2017

Maruti (Hanuman) Strotra (Marathi)

Bheemroopi Maharudraa Vajra-Hanuman Maaruti |
Vanaari Anjanisutaa Ramadoota Prabhanjana || 1 ||

Mahaabli Praanadaataa Sakalan Uthavi Bale |
Soukhyakaari Dukhahaari Dhoort Vaishnwav Gayaka || 2 ||

Deenanaatha Hariroopa Sundaraa Jagadantaraa |
Paataal-Devataa-Hantaa Bhavya-Sindoor-leapanaa || 3 ||

Lok-naathaa Jagannaathaa Prana-Nathaa Puratanaa |
Punyawantaa Punyasheela Paavana Paritoshakaa || 4 ||

Dhwajaange Uchali Baaho Avenshe Lotalaa Pudhe |
Kaalaagni Kalarudraagni Dekhataa Kapati Bhaye || 5 ||

Brahmaande Maai Neno Aavale Dantapangati |
Netraagni Chalilya Jwalaa Bhrukuti Taathilya Bale || 6 ||

Puchha Te Murdile Maathaan Kirit Kundale Bari |
Suvarnakati Kaansoti Ghantaa Kikini Naagaraa || 7 ||

Thakaare Parvataaaisaa Netakaa Sadapaataloo |
Chapalaang Pahataa Mothe Mahaavidyutllatepari || 8 ||

Kotichya-koti Uddane Zhepaave Uttarekade |
Mandradri-sarikha Dronu Krodhe Utpatilaa Bale || 9 ||

Aanilaa Maaguti Nelaa Aalaa Gelaa Manogati |
Manaasi Taakile Maage Gatisi Tualanaa Nase || 10 ||

Anupasoni Brahmanda-evadhaa Hot Jatase |
Tayaasi Tulanaa Kainchi Meru-mandaar Dhakute || 11 ||

Brahmaandaa-bhovate Vedhe Vajra-pucche Karun Shake |
Tayasi Upamaa Dhyayaa Brahmaandi Paahataa Nase || 12 ||

Aarakta Dekhile Dolaa Grasile Suryamandalaa |
Vadhata Vadhata Vadhe Bhedile Shunyamandala || 13 ||

Dhan-Dhanya-Pashu-Vruddhi Putra-Poutra Samastahi |
Paavati Roop-vidyaadi Sotra-Pathe-Karuniyaa || 14 ||

Bhoot-pret-samndhaadi Rog-vyaadhi Samastahi |
Naasati Tuati Chintaa Anande Bheem-Darshane || 15 ||

He Dhara Pandhara-shloki Labhali Shobhali Bari |
Drud-deho Nisandeho Sankhya Chandrakalaa Gune || 16 ||

Ramadasi Agra-ganyu Kapi-kulasi Mandanoo |
Raam-roopi Antaraatmaa Darshane Dosh Nasati || 17 ||

Iti Ramadasakrutam Sankata-Nirasanam Maruti-Strotram Sampoornam |

Monday, April 16, 2012

Saraswati Stotra

Yaa Kundendu Tushaar Haar Dhavalaaa Yaa Shubhra Vastraa-Vrutaa |
Yaa Veenaa Vardand Mandit Karaa Yaa Shwet Padmaasanaa ||
Yaa Brahmaachyut Shankar Prabhruti-Bhirdevaih Sadaa Vanditaa |
Saa Maa Paatu Saraswati Bhagawati Nihi-Sheshajaadyapahaa || 1 ||

Ashaasu Raashi Bhav Dang Valli
Bhasaiv Daaseekrut Dugdh Sindhum |
Mand Smitai Nirnindit Sharadendu
Vande-Arvindaasan Sundari Twaam || 2 ||

Shaaradaa Sharadaambhoj Vadanaambuje |
Sarvadaa Sarvadaa Smaakam Sannidhim Sannidhim Kriyaat || 3 ||

Saraswatim Cha Taam Noumi Vaagdhishthaatru Devataam |
Devatvam Pratipadhyante Yadanugrahato Janaha || 4 ||

Paatu No Nikash-graavaa Matihemnaha Saraswati |
Praadnyetar Parichchedam Vachasev Karoti Yaa || 5 ||

Shuklaam Brahm Vichaar Saar Paramaadyaam Vyaapinim
Veenaa Pustak Dhaarinim Bhayadaam Jaadyandhakaaraa-pahaam |
Haste Sphatik Maalikaam Cha Dadhatim Padmaasane Sansthitaam |
Vande Taam Parameshwarim Bhagawatim Buddhipradaam Shaaradaam || 6 ||

Veenaadhare Vipul Mangal Daansheele |
Bhaktaarti Naashini Viranchi Hareesh Vandhye |
Keerti Pradekhil Manorathade Mahaarhe |
Vidyaa Pradaayini Saraswati Noumi Nityam || 7 ||

Shwetaabj Poorn Vimalaasan Sansthite He
Shwetaambaraavrut Manohar Manjugaatre |
Udyanmano-gyasit Pankaj Manjulaasye |
Vidyaa Pradaayini Saraswati Noumi Nityam || 8 ||

Maatastwadeeya-pad Pankaj Bhaktiyuktaaha
Ye Twaam Bhajanti Nikhilaan Paraanvihaay |
Te Nirjartwamahi Yaanti Kalevaren |
Bhoovahi Vaayu Gaganaambu-vinirmiten || 9 ||

Mohaandhakaar Bharite Hridaye Madiye
Matah Sadaiv Kuru Vaasmudaar Bhaave
Swiyaakhilaa Vay Nirmal Suprabhaabhihi
Sheeghr Vinaashay Manogatam Andhakaaram || 10 ||

Brahmaa Jagat Srujati Paalayantindireshah
Shambhurvinaadhayati Devi Tav Prakat-prabhaave
N Syuhu Kathchchidapi Te Nijakaaryadakshahaa || 11 ||

Lakshmi Mredhaa Dharaa Pushtihi Gouri Tushthihi Prabhaa Dhrutihi |
Etaabhihi Paahi Tanubhirashtaabhirmaam Saraswati || 12 ||

Saraswatyei Namo Nityam Bhadrakaalyei Namo Namah |
Ved Vedaant Vedaagya Vidyaa Sthaanebhy Eva Ch || 13 ||

Saraswati Mahaabhaage Vidye Kamal-lochane |
Vidyaaroope Vishaalaakshi Vidyaam Dehi Namostu Te || 14 ||

Yadaksharam Padam Bhrashtam Maatraaheenam Ch Yadbhavet
Tatsarvam Kshyamyataam Devi Praseed Parameshwari || 15 ||